Zelené energie pre komerčné využitie

Solárne systémy pre Panelové domy a hotely:
Vďaka zapojeniu solárneho systému do procesu prípravy TÚV v panelovom dome, hotely, penzióne dochádza k šetreniu média potrebného na ohrev studenej vody prostredníctvom KOST (plyn, biomasa). V mesiacoch máj – september je solárny systém schopný pokryť až 90% energie na ohrev vody. V ostatných mesiacoch solárny systém predhrieva studenú vodu, čím sa znižuje množstvo tepla ktoré je potrebné dodať na dohriatie vody na potrebnú teplotu. Solárne panely sú montované na strechu panelového domu (podľa požiadavky zabudované priamo do strechy, respektíve v domoch kde prebehla rekonštrukcia strechy je prihliadané na minimálny zásah do rekonštruovanej strechy). Systém sa následne napojí na vstupnú vetvu do KOST. Tým že do KOST vstupuje už solárnym systémom zohriata voda, KOST buď vôbec vodu neohrieva alebo len dohreje na požadovanú teplotu. Vďaka veľkému odberu TÚV v panelových domoch je návratnosť investície veľmi priaznivá (v priemere 10 rokov) a vzhľadom na životnosť systému (až do 30 rokov) solárny systém generuje zisk v podobe úspory plynu potrebného na ohrev TÚV. Ak ste v predchádzajúcej časti nenašli odpoveď na Vašu otázku, kontaktujte nás pomocou dole uvedeného formuláru. Poprosíme Vás o čo najkonkrétnejšiu špecifikáciu Vášho dotazu. V čo najkratšej dobe Vás budeme spätne kontaktovať a pomôžeme Vám nájsť to najvhodnejšie riešenie pre Vašu spokojnosť.
Možnosti získania dotácií:
Montáž je vykonávaná certifikovanými montážnymi pracovníkmi, ktorí sú držitelia Osvedčenia pre inštalatérov fotovoltaických a slnečných tepelných systémov vydávaného Ministerstvom hospodárstva SR podľa §13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Osvedčenie je uznávané vo všetkých členských štátoch EU. Len solárne systémy spĺňajúce technické požiadavky a namontované certifikovanými montážnymi pracovníkmi sú oprávnené požiadať o dotáciu z fondov EÚ, ktoré spravuje Ministerstvo hospodárstva SR. Pre konzultácie respektíve poskytnutie podrobnejších informácií nás prosím kontaktujte na doleuvedených telefónnych číslach alebo prostredníctvom emailu. Radi Vám poskytneme osobnú konzultáciu s predstavením návrhu konkrétneho riešenia pre Vašu nehnuteľnosť.Fototermické systémy pre rodinné domy - cenník

Orientačný cenník jednotlivých komplexných solárnych zostáv pre rodinné domy s podrobným rozpisom (pre nás je dôležité, aby zákazník vedel čo dostane za svoje peniaze):


fototermicke systemy a termicke systemy


Cenová ponuka:


Cena solárneho systému je upresnená po skončení obhliadky danej nehnuteľnosti. K úprave ceny dochádza len vo výnimočných prípadoch a to, ak sú sťažené podmienky pri realizácií daného diela. Pri návrhu solárneho systému sme zohľadnili niekoľko ukazovateľov a to, aby nedochádzalo k predimenzovaniu systému, čo by znamenalo zbytočné a nevyužité prebytky TUV hlavne počas letného obdobia a taktiež k neopodstatnenému predraženiu solárneho systému. Taktiež bolo zohľadnené, aby v zimnom období sa solárny systém podieľal v čo najvyššej miere na príprave TUV a taktiež prípadnej podpory vykurovania. Do cenotvorby bol zahrnutý aj údaj o výške poskytovaných dotácií na základe údajov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Naša spoločnosť používa takmer totožný materiál a zariadenia s akými pracovala SIEA pri tvorbe cenovej kalkulácie v pomere k dotáciám.Záručná doba:

Záruka na dielo: 2 roky, po dohode so zákazníkom možnosť predĺženia
Záruka na tepelný výmenník (bojler): 2 roky, na smaltované časti 5 rokov
Záruka na solárne panely a konštrukciu: 12 rokov na materiál a spracovanie


Doba návratnosti investície:


Za štandardných podmienok využívania solárneho systému a za súčasnej ceny el. energie a plynu, doba návratnosti investície je v priemere štyri až päť rokov. Počas dlhodobo preverenej životnosti solárneho systému 20- 25 rokov, vyprodukuje pre zákazníka na základne znížených platieb za el. energiu alebo plynu sumu v približnej výške štvornásobku vstupnej investície.

Kontaktuje nás

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte.
* Nami montované solárne systémy spĺňajú všetky náležitosti potrebné pre udelenie dotácie, nakoľko montáž je vykonávaná certifikovanými montážnymi pracovníkmi, ktorí sú držitelia Osvedčenia pre inštalatérov fotovoltaických a slnečných tepelných systémov vydávaného Ministerstvom hospodárstva SR podľa §13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Osvedčenie je uznávané vo všetkých členských štátoch EU. Len solárne systémy spĺňajúce technické požiadavky a namontované certifikovanými montážnymi pracovníkmi sú oprávnené požiadať o dotáciu z fondov EÚ, ktoré spravuje Ministerstvo hospodárstva SR.
info@solarqs.sk